Absolventská práce

Absolventská práce je stejně jako např. diplomová práce pro vysokou školu závěrečnou prací  pro vyšší odbornou školu. Měla by prokázat studentovu samostatnost, aplikaci teoretických poznatků v praxi, schopnost zpracovat dané téma, využívat odbornou literaturu a ostatní dostupné zdroje a v neposlední řadě i zpracovat text po formální stránce bez pravopisných chyb, ve stanovené úpravě a podobě. Samozřejmostí je originalita textu! Jedná se vlastně o obdobu bakalářské práce. Opět se zde setkáme se strukturou - úvod, teoretická část, praktická část a závěr. Oproti diplomové práci má jen cca 40 stran. Tento počet je však dobré dodržet. Výrazně větší či menší počet stran je nežádoucí. Pozastavíme-li se u formy zpracování, tak stejně jako diplomová či bakalářská práce se absolventská práce odevzdává svázaná v tvrdých deskách nejlépe tmavé barvy, formátu A4, je označena názvem školy, jménem studenta, rokem dokončení studia a názvem práce. Rovněž zde nechybí poděkování vedoucímu práce, prohlášení o originalitě uvedeného textu, obsah a použitá literatura. Absolventská práce se nechává zhotovit ve více vydáních, dle požadavků školy, mimo té, která studentovi zůstane, jsou ostatní zaarchivovány ve škole. Současně s knižní podobou se odevzdávají i v CD podobě.

On-line objednávka podkladů pro Vaši absolventskou práci

 

Kontakt

Mgr. Klára Porubská

info@seminarky-4you.cz

+420 606 710 047

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Za jak dlouho bude má práce zpracována?

Termín zpracování je závislý na typu a délce objednaných podkladů. Kratší texty jsme schopni zpracovat do cca 2-3 dnů. Delší práce jako diplomové práce, absolvenstké práce, bakalářské práce apod. min. do cca 4-8 týdnů. V případě potřeby však se lze individuálně dohodnout.

Jsou Vaše služby legální?

Ano, tato služba je poskytována v souladu s právním řádem České Republiky.

Kdo texty zpracovává?

Texty jsou zpracované vysokoškolsky vzdělanými osobami se zkušenostmi a přehledem v daném oboru. 

Je možné text reklamovat?

Ano, je to možné. Ve lhůtě 1 roku můžete práci reklamovat. Je možné ji doplnit, opravit apod., případně pokud bude prokázáno, že neodpovídá objednaným podkladům Vám za ní vrátíme 100 % uhrazené částky.

Neobjeví se mé objednané podklady na internetu nebo nebudou použity pro jiného uživatele se stejnými nebo podobnými požadavky?

NE! Texty uchováváme v databázi po dobu 1 roku a v žádném případě již nebudou NIKDY POUŽITY!

Nebudou objednané podklady stažené odněkud z internetu?

NE, v žádném případě. Jedna z mnoha věcí, kterou Vám zaručuje naše firma je absolutní ORIGINALITA zpracovaných podkladů.

Jakým způsobem mohu Vaše služby uhradit?

Bezhotovostním převodem z účtu na účet, vložením hotovosti přímo v bance, kde máme účet.

V jakém formátu práci obdržím?

Ve formátu .doc, případně na požádání .pdf. U specifických prací v požadovaném dohodnutém formátu.

Rozhoduji se, zda Vašich služeb využít, ale k rozhodování bych rád znal předem cenu. Co s tím?

Není problém! Zašlete nám vyplněný objednávkový formulář a my Vám zpracujeme kalkulaci ceny. Pak se můžete rozhodnout dál.

Je možné, abych na veřejnosti nebyl nikde uveden jako Váš zákazník? Zkrátka o tom, že jsem využil Vašich služeb budete vědět JEN VY?

To je samozřejmost! Veškeré informace od Vás získané jsou nepřístupné dalším osobám. Proto se o tom, že jsme Vám připravily podklady např. pro Váš referát nikdo nedozví. Leda, že byste se někde pochlubil Vy sám:-)

Podklady pro diplomky,bakalářky,seminárky...

Vytvořeno službou Webnode