Diplomová práce, diplomka

Završením vysokoškolského studia je diplomová práce. Její podstata a forma je obdobná jako u absolventské či bakalářské práce. Liší se především v hloubce zpracovávaného tématu a rozsahu. Běžně se pohybuje dle typu školy v rozsahu 50-90 stran. Téma je zde rozpracováno do úvodu, teoretické části, často i do praktické části a závěru. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou číslovány a zaneseny do obsahu. V teoretické části diplomové práce student prokazuje teoretické poznatky k danému tématu, vše zpracovává za pomoci kombinování odborné literatury, vědeckých časopisů, skript, analýz, internetových zdrojů apod. Důležité je klást důraz na spolehlivost zdroje. Student využívá přímé citace i parafráze autorů, na které odkazuje během celé práce dle předepsaných norem. Praktická část obsahuje zpracování výsledků měření, pozorování, výpočtů, řešení praktického příkladu atd. Výsledky jsou pak shrnuty, v závěru vyhodnoceny. Rovněž je vhodné se zabývat návrhy na vylepšení daného problému, hledání řešení pro odchylky od stanoveného cíle.

On-line objednávka podkladů pro Vaši diplomovou práci

 

Kontakt

Mgr. Klára Porubská

info@seminarky-4you.cz

+420 606 710 047

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Za jak dlouho bude má práce zpracována?

Termín zpracování je závislý na typu a délce objednaných podkladů. Kratší texty jsme schopni zpracovat do cca 2-3 dnů. Delší práce jako diplomové práce, absolvenstké práce, bakalářské práce apod. min. do cca 4-8 týdnů. V případě potřeby však se lze individuálně dohodnout.

Jsou Vaše služby legální?

Ano, tato služba je poskytována v souladu s právním řádem České Republiky.

Kdo texty zpracovává?

Texty jsou zpracované vysokoškolsky vzdělanými osobami se zkušenostmi a přehledem v daném oboru. 

Je možné text reklamovat?

Ano, je to možné. Ve lhůtě 1 roku můžete práci reklamovat. Je možné ji doplnit, opravit apod., případně pokud bude prokázáno, že neodpovídá objednaným podkladům Vám za ní vrátíme 100 % uhrazené částky.

Neobjeví se mé objednané podklady na internetu nebo nebudou použity pro jiného uživatele se stejnými nebo podobnými požadavky?

NE! Texty uchováváme v databázi po dobu 1 roku a v žádném případě již nebudou NIKDY POUŽITY!

Nebudou objednané podklady stažené odněkud z internetu?

NE, v žádném případě. Jedna z mnoha věcí, kterou Vám zaručuje naše firma je absolutní ORIGINALITA zpracovaných podkladů.

Jakým způsobem mohu Vaše služby uhradit?

Bezhotovostním převodem z účtu na účet, vložením hotovosti přímo v bance, kde máme účet.

V jakém formátu práci obdržím?

Ve formátu .doc, případně na požádání .pdf. U specifických prací v požadovaném dohodnutém formátu.

Rozhoduji se, zda Vašich služeb využít, ale k rozhodování bych rád znal předem cenu. Co s tím?

Není problém! Zašlete nám vyplněný objednávkový formulář a my Vám zpracujeme kalkulaci ceny. Pak se můžete rozhodnout dál.

Je možné, abych na veřejnosti nebyl nikde uveden jako Váš zákazník? Zkrátka o tom, že jsem využil Vašich služeb budete vědět JEN VY?

To je samozřejmost! Veškeré informace od Vás získané jsou nepřístupné dalším osobám. Proto se o tom, že jsme Vám připravily podklady např. pro Váš referát nikdo nedozví. Leda, že byste se někde pochlubil Vy sám:-)

Podklady pro diplomky,bakalářky,seminárky...

Vytvořeno službou Webnode